Ověření DIČ - platnost čísla, spolehlivost subjektu 

Popis aplikace

Funkcionalita

Tato aplikace ověřuje platnost daňového identifikačního čísla (DIČ) přiděleného pro účely DPH v nějakém členském státě EU. V případě vybrání ČR ve formuláři se prověřuje i spolehlivost subjektu hradit DPH.

Vždy si ověřujte nové zákazníky a kontrolujte stávající alespoň každé čtvrtletí. Jestliže jejich registrace bude neplatná, k platbě DPH jste povinni vy.
Apliakce čerpá z webové služby vydané evropskou komisí a webové služby vydané ministerstvem financí ČR.

Cena

Využití této aplikace je zcela ZDARMA a není omezen počet ověřujících příkazů.